Revize - elektroinstalací, hromosvodů a spotřebičů

Revize elektroinstalací, objektů třídy A normální prostředí a třídy B prostředí s nebezpečím výbuchu, jinak také nazývána revize elektro se provádí dle norem ČSN 33 2000 a zahrnuje vešekrou instalaci obecně od měření el. energie přes jistící a ochranné prvky v rozvaděčích až po koncové obvody jako jsou zásuvky, osvětlení, pevně připojené spotřebiče.
Tato revize neřeší elektrické spotřebiče připojené vidlicí do zásuvky ani hromosvody. Termíny pro revize el. instací: Termíny revizí předepisuje ČSN 33 1500 se změnou
Z3 v roce 2004 dle přílohy 2 a ČSN 33 2000 a jsou zjednodušeně vysvětleny následné.
Termín 5 let - zděné obytné a kancelářské budovy
Termín 4 roky - venkovní osvětlení
Termín 3 roky - zděné pensiony, hotely, školy, školky, rekreační zařízení,...
Termín 2 roky - objekty materiálů stupně hořlavosti C2 a C3 jako dřevo,...
Termín 1 rok - bazény, fontány, pojízdné a převozné prostředky (karavany,...)
Termín 0,5 roku - prozatimní rozvody staveniště či demolice

Revize hromosvodů, objektů třídy A normální prostředí a třídy B prostředí s nebezpečím výbuchu,
se provádí dle norem ČSN 34 1390 a souboru norem ČSN EN 62305 dle data realizace.
Platnost ČSN 34 1390 byla ukončena dne 1.2.2009, od tohoto dne již nelze podle této normy navrhovat a realizovat hromosvody. V normách se účelem hromosvodů rozumí ochrana před účinky atmosferické a statické elektřiny, resp. ochrana před bleskem. Termíny revizí hromosvodů ČSN 34 1390:
Termíny pro revize hromosvodů uvádí norma ČSN 33 1500 a odvozuje se od stavebních hmot, ze kterých je daný objekt konstruován. Rozlišujeme do dvou kategorií (jako stavební hmota se bere hmota použitá pro nosné zdi a příčky, nikoliv obložení):
Termín 2 let pro objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 (například dřevěná konstrukce)
Termín 5 let pro objekty ostatní (například zděné, betonové,...)
Termíny revizí systému ochrany před bleskem dle ČSN EN 62305:
Termíny pro revize těchto systémů ochrany před bleskem se stanovují dle zařazení do příslusné hladiny ochrany objektu, tuto hladinu stanovuje projektová dokumetace tohoto systému. Jednotlivé termíny jsou uvedeny v normě ČSN EN 62305-3, tabulka E.2.
Termín 2 let pro objekty s hladinou ochrany (LPL) I. a II.
Termín 4 let pro objekty s hladinou ochrany (LPL) III. a IV.

Revize elektrospotřebičů
se provádí dle normy ČSN 33 1610 a revize ručního nářadí dle normy ČSN 33 1600. Samozřejmě je třeba přihlédnout i k ostatním normám, zejména k ČSN 34 0350 což
je norma pro pohyblivé přívody a pro šňůrová vedení. Další častou otázkou je jak častou
se musí provádět revize. Termíny revizí elektro spotřebičů:
skupina A - při změně uživatele - pronajímané spotřebiče
skupina B - 6 měsíců - používané ve venkovním prostoru
skupina C - 24 měsíců - řemeslné a průmyslové v budovách
skupina D - 24 měsíců - veřejně přístupné prostory jako školy, hotely,…
skupina E - 36 měsíců - administrativní činnost
Termíny revizí ručního nářadí II. a III. třídy je rozděleno do tří základních kategorií:
Skupina A do 100 hodin za rok, termín revize 12 měsíců - nejčastější
Skupina B do 250 hodin za rok, termín revize 6 měsíců
Skupina C nad 250 hodin za rok, termín revize 3 měsíce