Elektromontáže

Silnoproud
silnoproudé instalace a dodávka rozvaděčů na klíč
světelné a motorové elektroinstalace nízkého napětí v administrativních, obchodních, zdravotnických, obytných, průmyslových, hotelových a dalších objektech různého určení venkovní osvětlení dodání a montáže svítidel včetně návrhů a výpočtů
vnější kabelové rozvody nízkého napětí a veřejného osvětlení
náhradní zdroje elektrické energie
přeložky stávajících kabelových vedení
vnitřní a venkovní instalace
elektrické vytápění a chlazení

Slaboproud
vnitřní rozvody telefonní sítě, místního rozhlasu a jednotného času
počítačové sítě informační systémy
elektrické zabezpečovací signalizace