Přihláška k odběru ČEZ

Důležité je poradit se o všech náležitostech nového připojení.
Poradíme vám se všemi náležitostmi a potřebnými dokumenty, které se týkají odběru elektřiny. Pak budete lépe připraveni na samotnou stavbu. Zde vám přinášíme základní popis potřebného postupu. Vyplňte „Žádost o připojení odběrného místa k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí“. Nezapomeňte na přílohy této žádosti, ke kterým patří katastrální mapa, kde bude vyznačeno umístění domu a u nových pozemků
i geometrický plán. Vyplněný formulář a přílohy nám prosím zašlete poštou, faxem
nebo e-mailem nebo nás navštivte.

Žádost ČEZ je zde ke stažení.

Smlouva ČEZ - domácnost je zde ke stažení.

Smlouva ČEZ - podnikatel je zde ke stažení.